Sörgärdetvägen 15

44195 Alingsås

Sweden

Leverin@hotmail.se

+46738189243

© 2016 av Malin Leverin.

Malin Leverin

     Hur har jag hamnat här?

Jag har alltid haft en stark koppling till naturen och alltid känt mig hemma där, i det enkla och fria. Hästar har sedan jag var liten varit en del av mitt liv och det har för mig alltid varit en otroligt givande och lärorik relation med dessa fantastiska varelser. 

I hästars närhet gäller det att vara i nuet, att uppmärksamma de små signaler de kommunicerar med och agera i timing och flöde. De har lärt mig mycket om mig själv, fått mig att bli mer närvarande, ödmjuk och tålmodig. Den äkthet djur praktiserar i hela sitt varande är något som har varit ett driv till att våga vara autentisk i mig och min kommunikation.

 

En del av mig har alltid sökt efter något mer, något djupare, och jag har alltid läst mycket och gärna utvecklande litteratur, alltid haft en passion i att lära mig nytt och att utvecklas. Jag var runt 12 år första gången jag kom i kontakt med meditation och strax därefter även healing. Någonting som för mig kändes helt naturligt.  

MENY

1/4

2012 kom jag för första gången i kontakt med något som kallas NLP. NLP står för NeuroLingvistisk Programmering och är en praktisk beteendepsykologi. Vi skulle kunna likna det med en inre verktygslåda, på så vis att vi har alla verktygen vi behöver inom oss för att nå det välmående eller resultat vi önskar. Med NLP får vi lära oss hur vi ska använda verktygen. Hur vi kan förändra våra beteenden och skapa den vi vill vara. 2013 gick jag första utbildningen till NLP Practitioner och 2014 steg två till Master-Practitioner. För mig var 2014 ett händelserikt år med många stora förändringar och beslut. 2015 inleddes med att jag fick min återkoppling (The Reconnection) och strax därefter gav jag mig av på en långresa. En lika väl mental som fysisk resa som ledde till många fantastiska möten och insikter.

I juli 2015 deltog jag vid Anthony Robbins seminarie Unleash the Power Within i Chicago. Anthony Robbins är inom NLP ett stort namn och med NLP tekniker vägleder han på ett otroligt kraftfullt och frigörande sätt till att, precis som seminariets namn antyder; släppa lös vår inneboende kraft och öppna upp medvetenheten för vår egen potential. Och nog satte det fart på mycket, däribland kreativiteten och framtidsplaneringarna.

Hösten 2015 så gick jag en kurs till glödkolsvandringsinstruktör på Irland och våren 2016 en kurs för Eric Pearl till Foundational Practitioner of Reconnective Healing.

I augusti 2016 påbörjade jag min coachningutbildning för Anthony Robbins och Cloé Madanes och parallellt med det även en utbildning till certifierad massageterapeut. 

"When you are grateful, fear disappears and abundance  appears." 

-Anthony Robbins  

I juni 2017 godkändes jag som Reconnection - Certified Practitioner. I augusti påbörjade jag min Shamanic Practitioner kurs på Irland som kommer fortlöpa hela 2018. Genomgår samtidigt en utbildning i strukturell integrering.

 

Som jag tidigare nämnt har jag en passion i att lära mig nytt och att utvecklas. Och jag vill gärna få ett helhetstänk, dels i vad jag har att erbjuda utåt och dels för att jag upplever att allting hänger samman. Att kropp och sinne är ett system och energi är kopplingen. Allting har en specifik frekvens- ljud, växer, vatten, hälsa, pengar, känslor… våra känslor är de som avgör vår frekvens och med dom drar vi åt oss allting som finns på samma frekvens. Så genom att höja vår personliga vibration, vår energifrekvens kommer vi också att attrahera in en högre frekvens och vi upplever ett annat klarare flöde i livet.