top of page

Malin Leverin

     Hur har jag hamnat här?

Jag har alltid haft en stark koppling till naturen och alltid känt mig hemma där, i det enkla och fria. Hästar har sedan jag var liten varit en del av mitt liv och det har för mig alltid varit en otroligt givande och lärorik relation med dessa fantastiska varelser. 

I hästars närhet gäller det att vara i nuet, att uppmärksamma de små signaler de kommunicerar med och agera i timing och flöde. De har lärt mig mycket om mig själv, fått mig att bli mer närvarande, ödmjuk och tålmodig. Den äkthet djur praktiserar i hela sitt varande är något som har varit ett driv till att våga vara autentisk i mig och min kommunikation.

 

En del av mig har alltid sökt efter något mer, något djupare, och jag har alltid läst mycket och gärna utvecklande litteratur, alltid haft en passion i att lära mig nytt och att utvecklas. Jag kom tidigt i kontakt med meditation och strax därefter även healing. Någonting som för mig kändes helt naturligt.  

2012 kom jag för första gången i kontakt med NLP. Det står för NeuroLingvistisk Programmering och är en praktisk beteendepsykologi. Vi skulle kunna likna det med en inre verktygslåda, på så vis att vi har alla verktygen vi behöver inom oss för att nå det välmående eller resultat vi önskar. Med NLPn får vi lära oss hur vi ska använda verktygen. Hur vi kan förändra våra beteenden och skapa den vi vill vara.

Under 2013-2014 gick jag utbildningar till NLP Master-Practitioner. För mig var 2014 ett händelserikt år med många stora förändringar och beslut. 

2015 deltog jag vid Anthony Robbins seminarie Unleash the Power Within i Chicago. Anthony Robbins är inom NLP ett stort namn och med NLP tekniker vägleder han på ett otroligt kraftfullt och frigörande sätt till att, precis som seminariets namn antyder; släppa lös vår inneboende kraft och öppna upp medvetenheten för vår egen potential.

Vidare har jag sedan gått följande kurser och utbildningar 

Glödkolsvandringsinstruktör på Irland,

av the Firewalking Institute of Research and Education.

Certifierad massageterapeut.

Foundational Practitioner of Reconnective Healing av 

Eric Pearl. Samt Reconnection - certified practitioner. 

Strategic Intervention- practitioner of excellence,

en kurs av Magali och Mark Peysha.

Shamanic Practitioner av Shamanism Ireland. 

 

Pågående går jag en coachningutbildning för

Anthony Robbins och Cloé Madanes. 

"When you are grateful, fear disappears and abundance appears."

-Anthony Robbins  

Som jag tidigare nämnt har jag en passion i att lära mig nytt och att utvecklas. Och jag vill gärna få ett helhetstänk, dels i vad jag har att erbjuda utåt och dels för att jag upplever att allting hänger samman. Att kropp och sinne är ett system och energi är kopplingen. Allting har en specifik frekvens- ljud, växer, vatten, hälsa, pengar, känslor… våra känslor är de som avgör vår frekvens och med dom drar vi åt oss allting som finns på samma frekvens. Så genom att höja vår personliga vibration, vår energifrekvens kommer vi också att attrahera in en högre frekvens och vi upplever ett annat klarare flöde i livet.

bottom of page